გერმანული გაკვეთილები მე –10 კლასისთვის

ძვირფასო სტუდენტებო, ჩვენს საიტზე ასობით გერმანული გაკვეთილია. თქვენი თხოვნით, ეს გაკვეთილები დავაჯგუფეთ დაწყებითი და საშუალო სკოლის მოსწავლეებისთვის და დავყავით კლასებად. ჩვენ დავაჯგუფეთ ჩვენი გერმანული ენის გაკვეთილები, რომლებიც მომზადებულია მე -10 კლასის მოსწავლეებისთვის ჩვენს ქვეყანაში გამოყენებული ეროვნული ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად და ჩამოთვალეთ ქვემოთ.


ქვემოთ მოცემულია ჩვენი გერმანული გაკვეთილების ჩამონათვალი, რომლებიც ნაჩვენებია მე -10 კლასის მოსწავლეებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ქვემოთ მოცემული გერმანული ერთეულების სია მარტივია რთულიდან მოწესრიგებული. ამასთან, საგნების რიგი შეიძლება განსხვავდებოდეს ზოგიერთ გერმანულ სახელმძღვანელოსა და ზოგიერთ დამატებით წიგნში.

გარდა ამისა, სანამ ისწავლება გერმანული კურსი, ერთეულების თანმიმდევრობა შეიძლება შეიცვალოს მასწავლებლის განათლების სტრატეგიის შესაბამისად, რომელიც შედის გერმანული ენის კურსზე.

ზოგადად, მე -10 კლასის თურქეთში მოცემულ პოზიციებში შედის, მაგრამ შეიძლება არ შეიმუშაოს ზოგიერთი ერთეული გერმანული ენის მასწავლებლის შეხედულების შესაბამისად, ან შეიძლება დაემატოს როგორც დამუშავებული დისკრეტული ერთეულები, ზოგიერთ ერთეულს შეიძლება დაუშვას, ანუ მე -11 კლასი შემდეგ კლასში ან რამდენიმე ერთეულით შეიძლება მანიპულირება მე -9 კლასში. ამასთან, მე -10 კლასის გერმანული გაკვეთილების თემები შემდეგია.

მე -10 კლასის გერმანული გაკვეთილები

გერმანული ნომრები

გერმანული ფერები

გერმანული ზედსართავი მუხლი

გერმანული ოკუპაცია

გერმანული წინადადებები

გერმანიის მრავალი პუნქტი

გერმანული ნეგატიური კონცეფციები

გერმანიის კითხვის მუხლები

გერმანული იყო ist das?

გერმანული სკოლა

გერმანული ein eine ბუნდოვანი სტატიები

გერმანული პირადი ნაცვალსახელები

გერმანული გეჰენის ზმნის უღლება

გერმანული ზედსართავი სახელი

გერმანული მთავარი ავეჯეულობა

გერმანული სამზარეულო

გერმანული Dativ

გერმანული კითხვითი ნაცვალსახელები

გერმანული ამინდი

გერმანული ორგანოები

გერმანული ხილი

გერმანული ბოსტნეული

გერმანული ჰობი

გერმანული სავაჭრო ლექსიკა და სავაჭრო ფრაზები

გერმანული ცხოველები

გერმანული იმპერატივი

ძვირფასო სტუდენტებო, მე -10 კლასის გერმანული ენის გაკვეთილებზე განხილული თემები ძირითადად ზემოთ მოცემულია. გისურვებთ საუკეთესოს.

ჩვენი ინგლისური თარგმანის სერვისი დაიწყო. დამატებითი ინფორმაციისთვის: ინგლისური თარგმანი

სპონსორი ბმულები